Skip to Content

AMBAVis Posts

Reminder: Zapojte sa do internetového prieskumu pre múzeá ohľadne hmatových prehliadok a dotykovej vybavenosti pre nevidiacich ľudí!

4. apríl 2016

Európsky projekt AMBAVis sa zameriava na vývoj nových výrobných metód týkajúcich sa hmatových modelov pre nevidiace a zrakovo postihnuté osoby. Okrem iného je našou snahou získať informácie o najlepších skúsenostiach v múzeách a galériách, ako aj o výzvach, ktorým čelia múzeá a galérie vzhľadom na existujúce hmatové prehliadky a dotykové vybavenosti pre zrakovo postihnutých návštevníkov. Preto sme pripravili on-line prieskum a boli by sme veľmi vďační za jeho vyplnenie. Prieskum môžete nájsť tu. Ďakujeme vám za vašu účasť v prieskume, ktorého vyplnenie nezaberie viac ako 5 minút. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá!

Categories: Allgemein
Comments Off on Reminder: Zapojte sa do internetového prieskumu pre múzeá ohľadne hmatových prehliadok a dotykovej vybavenosti pre nevidiacich ľudí!

Prvý test hmatových modelov

25. marec 2016

Začiatkom marca boli po prvý raz testované rôzne rozvinuté hmatové umelecké modely za účelom zistenia ich hmatovej užitočnosti pre zrakovo postihnutých ľudí.
Na základe workshopov v Manchestri a vo Viedni sme lepšie pochopili, ktoré metódy hmatového zobrazenia sú najvhodnejšie využívať v múzeách a ktorá metodika sa hodí najlepšie pre konkrétne modely.
Hmatový obraz Gustava Klimta “Bozk” ako aj sarkofág Egyptskej mačky boli testované nasledujúcimi taktickými modelmi a technológiami:

  • 3D nylonová tlač
  • reliéfna tlač z polyuretánu a korianu
  • opakovaná reliéfna tlač – stredná
  • virtuálne modely multimediálnej technológie Probos(TM)
  • technológia prstového sledovania, ktorá spúšťa zvukové komentáre pri dotyku určitých častí reliéfu

Ukážka niekoľkých fotografií z workshop vo Viedni:

Daniele sa virtuálne dotýka objektov prostredníctvom technológie Probos(TM)

Daniele sa virtuálne dotýka objektov prostredníctvom technológie Probos(TM).

Maxililiam sa dotýka obrazu zobrazeného strednou reliéfnou tlačou.

Maxililiam sa dotýka obrazu zobrazeného strednou reliéfnou tlačou.

Veronika a Franz testujú mačací sarkofág, ktorý má vlastné senzory spúšťania komentára pri jeho dotyku.

Veronika a Franz testujú mačací sarkofág, ktorý má vlastné senzory spúšťania komentára pri jeho dotyku.

Categories: Allgemein
Comments Off on Prvý test hmatových modelov

Vyvinuté nové hmatové modely!

29. február 2016

V kontexte s technologickou implementáciou rôznych vývojových hmatových pomôcok projektu AMBAVis, sú na svete nové haptické modely.  Ide o exponáty dvoch projektových partnerov. Galéria v Belvedere v Rakúsku a Manchesterské múzeum v Manchestri vyrobili hmatové modely.  V Galérii  Belvedere je maľba “Bozk” od Gustava Klimta hmatová na základe reliéfnej tlače. Manchesterské múzeum vytvorilo 3D repliku sarkofágu Egyptskej mačky. Tohto múzejného objektu je možné sa nielen dotknúť, ale dá sa na neho pozrieť aj virtuálne prostredníctvom multimediálneho zariadenia Probos(TM).
Do akej miery sú nové haptické modely ústretové voči nevidiacim a slabozrakým ľuďom, aké majú výhody a aké sú ďalšie možnosti vylepšenia interpretácie sôch a malieb, prezradia priamo nevidiaci a slabozrakí ľudia počas workshopov začiatkom marca.

Categories: Allgemein
Comments Off on Vyvinuté nové hmatové modely!

Zapojte sa do internetového prieskumu pre múzeá ohľadne hmatových prehliadok a dotykovej vybavenosti pre nevidiacich ľudí!

29. január 2016

Európsky projekt AMBAVis sa zameriava na vývoj nových výrobných metód týkajúcich sa hmatových modelov pre nevidiace a zrakovo postihnuté osoby. Okrem iného je našou snahou získať informácie o najlepších skúsenostiach v múzeách a galériách, ako aj o výzvach, ktorým čelia múzeá a galérie vzhľadom na existujúce hmatové prehliadky a dotykové vybavenosti pre zrakovo postihnutých návštevníkov. Preto sme pripravili on-line prieskum a boli by sme veľmi vďační za jeho vyplnenie. Prieskum môžete nájsť tu. Ďakujeme vám za vašu účasť v prieskume, ktorého vyplnenie nezaberie viac ako 5 minút. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá!

Categories: Allgemein
Comments Off on Zapojte sa do internetového prieskumu pre múzeá ohľadne hmatových prehliadok a dotykovej vybavenosti pre nevidiacich ľudí!
Comments Off on (English) (Deutsch) AMBAVis bei der “Wiener Wunderkammer” von 5. bis 11. November