Skip to Content

Disclaimer

www.ambavis.eu zastrešuje
Economica Institut für Wirtschaftsforschung
Liniengasse 50-52
1060 Wien
Österreich

Tel.: 0043 676 3200 400
Mail: office@economica.at

Obmedzenie zodpovednosti
Obsah našich stránok bol zostavený so starostlivosťou a podľa nášho najlepšieho vedomia. Napriek tomu nenesieme zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a presnosť ktorejkoľvek stránky. Prípadné použitie informácií uvedených na týchto webových stránkach, sa koná na vlastné riziko užívateľa.
Akákoľvek komunikácia alebo publikácia v súvislosti s projektom odráža iba autorov pohľad. Národná agentúra a Európska komisia nie je zodpovedná za použitie informácií z obsahu tejto stránky.

Obmedzenie zodpovednosti za obsah stránok tretích strán
Naša internetová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán (“externé odkazy”). Vzhľadom k tejto skutočnosti, obsah týchto stránok nie je pod našou kontrolou, nemôžeme niesť  žiadnu zodpovednosť za externý obsah týchto stránok. Vo všetkých prípadoch nesie zodpovednosť za obsah a správnosť informácií poskytovateľ odkazových stránok. V čase uverejnenia odkazov na stránky tretích strán, nám nebolo známe žiadne porušenie zákona. Akonáhle zistíme porušenie zákona, okamžite odstránime odkaz z našej stránky.

Logo design by Now Design + Directionwww.wearenow.at